Agger Tange i Nationalpark Thy

Omkring Agger Tange er der et rigt natur- og fugleliv. Her findes en stor koloni af hættemåger samt mindre bestande af stormmåger og havterner. Derudover findes gråand, krikand, pibeand og om efteråret især taffeland og hvinand.
Desuden raster her flokke af blishøns, knopsvaner, sangsvaner og pibesvaner. Af rastende vadefugle skal først og fremmest nævnes hjejlen, viben, strandskaden, almindelig ryle, stor regnspove og dobbeltbekkasin.

Når man sejler med færgen fra Thyborøn til Agger Tange, vil man ofte have mulighed for at iagttage den spættede sæl.

Del denne side

Opdateret af:

Thy Turistforening info@thy.dk
 

Kontakt

Adresse

Ved: Aggervej
7770 Vestervig

Fakta

 • Faciliteter

  • Vandreruter
  • Toilet
  • Parkeringsplads for busser
  • Naturvejlederture
  • Afmærkede ruter

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 8.250684
Latitude : 56.766977