Oldtidsminder

Oldtidsminder

Foto: VisitThy

I Thy finder man mange gravhøje, en Jættestue, langdysser, vikinggravplads og en del voldanlæg. Herunder finder du en oversigt over,hvad du kan se.

Batteri Hanstholm 1

En klynge af 14 bunkere beliggende i udkanten af Hanstholm Vildtreservat.

Langdyssen

Langdysse.

Nørtorp

Voldsted

Oldtidshøjene ved Ydby

Oldtidskirkegård

Sjørring Volde

Et af Danmarks imponerende og velbevaret borganlæg

Tvorup Kirkeruin i Nationalpark Thy

Tidsalder - romansk. Tvorup Kirke blev nedbrudt i 1595, da sognet var ødelagt af sandflugt, og henligger nu som ruin. Tomten blev udgravet i 1940. Kir...

Tømmerby Vikingegravplads "Højstrup Gravpladsen"

Vikingegravplads fra ca. år 800.

Vigsø Batteriet

En del af Atlantvolden fra 2. verdenskrig.