Vindmølle-testcenter Østerild

Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild blev indviet i oktober 2012.

Testcenteret giver mulighed for afprøvning af 7 forsøgsmøller på op til 250 meters højde. Folketinget vedtog i juni 2010 anlægsloven om etablering af et nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild i Thy. Testcentret skal bidrage til, at Danmark kan fastholde sin førerposition inden for udvikling af ny vindmølleteknologi og fremme muligheden for en øget produktion af vedvarende energi i Danmark, herunder mere energi fra vindmøller.

Anlægsarbejdet startede i sommeren 2011, og den første forsøgsmølle blev stillet op i efteråret 2012. 

Læs mere om Testcenter og møllerne på denne hjemmeside: https://testcenter.dk/

Bestil en guidet tur ved Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild Klitplantage. Kontakt Thy Turistbureau, så kan vi hjælpe dig med et telefonnummer.

Du kan også bestille guidede ture ved at trykke her.

 

 

På egen hånd i Østerild:

Der er offentlig adgang til testområdet, til fods eller på cykel, men visse steder vil der af sikkerhedsmæssige hensyn være afspærret bl.a. når der arbejdes med opsætning/nedtagning af møllerne. Arbejdet kan overværes på afstand. Testområdet er ikke indhegnet og stierne og landskabet omkring møllerne er åbent for adgang hele året.

Den offentlige parkeringsplads i udkanten af testområdet er et godt startpunkt for udflugter i området. P-pladsen ligger 1,4 km inde af Plantør Kroghs vej som er en stikvej fra Gl. Aalborgvej ca. 4,5 km nordøst for Østerild by. Der er ligeledes mulighed for, at køre ind af Testcentervej, hvor der er anvist parkering, inden man kommer til den sydligste mølle.

Med Den Grønne Tråd app i hånden er der let adgang til en bred vifte af oplysninger om det Nationale Testcenter for Store Vindmøller og området det ligger i.

Møllepladserne

Der er anlagt i alt 7 møllepladser i tesctenteret. Testcentervej, en 5 km lang hovedarbejdsvej, forbinder alle 7 møllepladser med Gl. Aalborgvej i syd. Møllepladserne ligger på en ret linje i nord/sydgående retning, på tværs af den fremherskende vestlige vindretning, for at opnå de bedste vindhastigheder og minimere eventuelle forstyrrelser på nabomøllen. 600 meter adskiller de enkelte møllepladser, og et testområde med plads til en målemast placeret 500 meter foran hver mølle.

Testcenteret er ikke en vindmøllepark i konventionel forstand og her vil blive afprøvet møller af forskelligt fabrikat og udseende. Området vil være præget af aktivitet med relation til målinger og tests samt opstilling/nedtagning af møller og komponenter. Her arbejder forskere fra DTU Vindenergi og ingeniører fra vindmøllefabrikanterne side om side.

De to lysafmærkningsmaster er noget af det mere visuelt slående ved området. De 250 meter høje master er placeret henholdsvis nord og syd for møllerækken og markerer hele testanlæggets udstrækning. Masterne fungerer som advarsel for flytrafikken, og Statens Luftfartsvæsen kræver, at masterne lysmarkeres med hvidt blinkende lys i tre højder, hvor det højest placerede lys sidder i 250 meters højde. Selvom vindmøller med en totalhøjde på 250 meter ikke er udviklet endnu, skal testcenteret i Østerild have kapacitet til test af disse meget store vindmøller. Masterne er konstruerede som telemaster og støttes af barduner. Lysmasterne er desuden instrumenteret med forskellige måleinstrumenter og kalibreringsværktøjer til vindkraftmeteorologiske målinger. Ud for hver mølleplads er desuden opstillet en målemast, der måler vindforholdene for hver enkelt mølle. Disse master er rejst i en højde som matcher den enkelte mølles nav-højde.

Møllerne

På mølleplads 6 og 7 har Siemens Wind Power allerede opstillet vindmøller, og er i gang med tests af to prototypevindmøller. På stand 6 er rejst en 197 meter høj mølle med en vingediameter på 154 meter og en ydelse på seks megawatt, og på stand 7 en 170 meter høj mølle med en ydelse på fire megawatt. Vestas opstillede i 2013 en 3 megawatt-mølle med en vingediameter på 126 meter og i 2014 fulgte en otte megawatt-mølle med en vingediameter på hele 164 meter.