VisitThy
Natur i Thy

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Thy Turistforening i valgperioden fra generalforsamlingen 9. september 2020:

Formand:

Rasmus Fejerskov

Ejer af West Wind, Klitmøller

Ørhagevej 150, Klitmøller

7700  Thisted 

 

Næstformand:

Michael Thinggaard

Ejer af Hotel Thinggaard

Jernbanegade 5 

7760 Hurup

 

Medlemmer:

Nikolaj Nikolajsen

Ejer af gården Gyrup og Thy Whisky

Gyrupvej 14 Sønderhå

7752 Snedsted

 

Jens Jørgen Jensen

Nystrup Camping Klitmøller

Trøjborgvej 22, Klitmøller

7700  Thisted

 

Gunda Odgaard

Ørhagevej 171, Klitmøller

7700 Thisted

 

Lars Møller

Agger Tange Feriecenter

Vesterhavsvej 6c

7770  Vestervig

 

Udpeget af, og medlem af, Thisted Byråd:

Formand for 

Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

Niels Jørgen Pedersen

 

Repræsentant fra Thisted Kommunes erhvervs- og udviklingsafdeling: 

Teknisk Chef 

Mogens Kruse

Thisted Kommune

Asylgade 

7700 Thisted