Hannæs & Nordthy

Bulbjerg:

Fra toppen af Bulbjerg - en 47 m høj limstenklint og Danmarks eneste "fuglefjeld", er der en fantastisk udsigt. Her yngler riden, en oceanfugl fra Nordatlanten. 130 m ude i havet foran klintens fod, kan man i stille vejr se resterne af Skarreklit, som styrtede sammen under en storm i 1978.

 

Østerild Vindmølle Testcenter:

Det er muligt at besøge det nye testcenter med nogle af verdens største havvindmøller.

 

Vejlerne & Hannæs:

Hannæs, der grænser op til Nordthy, er en verden for sig. Her ligger Vejlerne - Nordeuropas største fuglereservat - et ca. 6.000 hektar stort lavtliggende område, der ligger hen som græsenge, rørskove og brakvandssøer.

Ved Vejlerne er der et publikumscenter direkte beliggende ud til hovedvej 11/29.

Del denne side