Nationalpark Thy

Danmarks første og største Nationalpark

Nationalpark Thy er Danmark største vildmark. Vinden ude fra havet kan være temmelig kraftig i dette hjørne af Danmark. - Og det har den været gennem årtusinder. Det har betydet lange perioder med sandfygning, som har skabt markante klitter og våde lavninger og et utal af søer, der til sammen er blevet til det helt specielle klit-hede-landskab, der findes langs Vestkysten i Thy. Et landskab og et naturindhold der er ganske unikt, og som derfor blev udnævnt til Nationalpark i 2008.

Nationalparken, som udgør 24.370 ha, strækker sig i et op til 12 km bredt bælte langs vestkysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.
Nationalparken omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager og store søer, og bindes sammen af mindre ekstensive landbrugs-arealer.
Især klitterne og klithederne har stor national og international betydning.

Naturen i Nationalpark Thy

Landskab og historie

Dyr i Nationalpark Thy

Stenalderskrænt

Isbjerg - højeste punkt i Nationalpark Thy

Nors Sø

Bøgsted Rende

Lodbjerg Mile

Vandet Sø

Agger Tange

Svaneholmhus - Informationscenter

Informationscenter på Agger Tange.

Hanstholm Fyr

Lodbjerg Fyr

Lyngby

Stenbjerg

Nr. Vorupør

Klitmøller

Agger

Flade Sø og Ørum Sø

Aktivitetskalender