Natur

I Thy finder du natur i stort format...

Thy ligger omkranset af Limfjorden og Vesterhavet. Denne beliggenhed gør den thylandske natur til noget ganske særligt, hvor næsten hele Danmarks naturvariation er samlet på én egn.

I Thy passer vi godt på vores natur og deler den gerne med andre. Vi er stolte over, at en stor del af vores kommune er blevet udråbt til Danmarks første og største nationalpark - Nationalpark Thy.

Hanstholm Vildtreservat er Danmarks største naturreservat, hvor man kan opleve uberørte klitlandskaber, sjældne ynglefugle og store flokke af kronhjorte.

Agger Tange og Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne, er begge kendte ud over landets grænser, som et paradis for fugle og naturelskere.

Fra limstensklinten Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld, udenfor Bornholm, har man en enestående udsigt over havet og naturlandskabet fra den 27m høje top.


Thy - mellem hav og fjord...

Thy har sandstrande langs Vestkysten, mange badesteder langs Limfjorden og to af de reneste søer i Danmark, Nors Sø og Vandet Sø.

Badevandet er godt og der er rigeligt af det - gratis badeglæder til alle!

Hav, sø og fjord giver vidt forskellige muligheder - fra det barske til det blide. Tag folderen om badesikkerhed på turistbureauerne, for selv om vandet indbyder til oplevelser, kan det ikke understreges nok, at det skal nydes med varsomhed - især havet rummer uendelige kræfter, man vanskeligt kan bedømme!

Del denne side