Kirker i Thy

Kirker i Thy og på Hannæs

Foto: VisitThy

Thy har mange kirker, og de har alle en særlig historie. Derudover har de særpræg af netop Thy.

Kirker i Thy

Agger Kirke

En lille landsby kirke ved fiskerlejet Agger.

Arup Kirke

En landsbykirke nær Arup by.

Bedsted Kirke

Landsbykirke i Bedsted Thy.

Boddum Kirke

Lille Landsbykirke i Boddum i det sydlige Thy.

Gettrup Kirke, Sydthy

Landsbykirke i Gettrup.

Grurup Kirke Sydthy

Landsbykirke i Grurup.

Hansted Kirke

Landsbykirke i Hanstholm.

Harring Kirke

Lille, ensomt beliggende kirke. På alterbordet, der er muret af granitkvadre, står en lutheransk fløjaltertavle fra 1590. Fra kirkegården er der uds...

Hassing Kirke

Landsbykirke.

Helligsø Kirke

Landsbykirke.

Heltborg Kirke

Landsbykirke.

Hillerslev Kirke

Landsbykirke.

Hjardemål Kirke

Landsbykirke.

Hjardemål Klit Kirke

Lille landsbykirke.

Hundborg Kirke

Landsbykirke.

Hunstrup Kirke

Landsbykirke.

Hurup Kirke

Bykirke i Hurup.

Hvidbjerg Vesten Aa Kirke

Landsbykirke.

Hørdum Kirke

Landsbykirke.

Hørsted Kirke

Landsbykirke.

Jannerup Kirke

Lille landsbykirke.

Kallerup Kirke

Landsbykirke

Klitmøller Kirke

Landsbykirke.

Kåstrup Kirke

Landsbykirke.

Lild Kirke

Landsbykirke.

Lild Strand Kirke

Landsbykirke.

Lodbjerg Kirke i Nationalpark Thy

Lille kirke i Nationalpark Thy.

Nors Kirke

Landsbykirke.

Nørhå Kirke

Landsbykirke

Ræhr Kirke

Landsbykirke.

Sennels Kirke

Landsbykirke.

Sjørring Kirke

Landsbykirke.

Skinnerup Kirke

Landsbykirke

Skjoldborg Kirke

Landsbykirke

Skyum Kirke

Landsbykirke.

Snedsted Kirke

Landsbykirke

Stagstrup Kirke

Landsbykirke og vejkirke

Stenbjerg Strand i Nationalpark Thy

Stranden ved Stenbjerg er en tidligere landingsplads for fiskerbåde.

Sønderhå Kirke

Landsbykirke

Thisted Kirke

Smuk kirke midt i Thisted by.

Tilsted Kirke

Landsbykirke.

Torsted Kirke

Landsbykirke

Tved Kirke i Nationalpark Thy

Tved kirke ligger i Nationalpark Thy.

Tømmerby Kirke

Landsbykirke

Vang Kirke

Landsbykirke.

Vesløs Kirke

Landsbykirke

Vester Vandet Kirke

Landsbykirke

Vestervig Kirke

Nordens største landsbykirke. Oprindeligt en del af et kloster.

Vigsø Kirke

Landsbykirke.

Villerslev Kirke

Landsbykirke.

Visby Kirke

Landsbykirke.

Vorupør Kirke

Landsbykirke

Ydby Kirke

Landsbykirke

Ørum Kirke

Landsbykirke

Øsløs Kirke

Landsbykirke

Øster Vandet Kirke

Landsbykirke

Østerild Kirke

Landsbykirke.