skip_to_main_content
VisitThy

Hanstholm Vildtreservat i Nationalpark Thy

Syd for Hanstholm, i retning mod Klitmøller, finder du det store Hanstholm Vildtreservat - Danmarks største.

Det vidtstrakte klithedelandskab med søer, hedemoser og kær dækker iet område på 3725 hektar.

Vildtreservatet blev grundlagt i perioden 1936-39, men det blev først formelt oprettet i 1949.

Her findes fugle, som ikke yngler andre steder i Danmark. Her er fred og ro. Derfor er det inderste vådområde lukket for færdsel hele året. I fugleyngelperiode dvs. fra 1.4.-15.7. er al færdsel forbudt i hele området øst for kystvejen.

Reservatet kan med fordel betragtes fra de to udkigsposter i Tved Klitplantage eller til fods i yderområderne uden for yngletiden.

Brochure kan rekvireres på Thy Turistbureau.