VisitThy

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Besøgscenter for vedvarende energi.

Besøg på Folkecenteret
Besøget starter ved indgangsportalen på parkeringspladsen. Følg skiltene rundt i området. Turen afsluttes igennem hovedbygningen.

I Café Solaire kan man hente inspiration til energibesparelser. Man er velkommen til at tage nogle brochurer og købe forskellige små energianlæg. Vi informerer om energibesparelser og vedvarende energi til tusindvis af besøgende både enkeltpersoner og grupper, som besøger Folkecenteret hvert år. De besøgende får forklaringer og ser vedvarende energi løsninger i fuld størrelse: solenergi, vindkraft, transport med planteolie og brint. Integration af energisystemer demonstrerer et fremtidigt bæredygtigt samfund. Se mere på www.folkecenter.net.

Interesserede kan forberede sig på et besøg ved at klikke her for et virtuelt besøg.

Folkecenterets formål:
Gennem forskning og udvikling skaber Folkecenteret innovation indenfor vedvarende energiteknologier. I samarbejde med målgruppen, de mindre og mellemstore virksomheder, udvikler staben af ingeniører og biologer nye miljørelaterede produkter med stort vidensindhold.

Opbygning af viden foregår gennem forsøg, teknologioverførsel og samarbejde med brugerne, hvilket resulterer i prototyper, demonstrationsanlæg og dokumentation indenfor førkommercielle teknologier såsom bølgekraft, bygningsintegrerede solceller samt planteolie og brint til transport.

En række eksperimentelle bygninger og talrige forsøgsanlæg illustrerer forskningens karakter. Desuden arbejdes der med energibesparelse og besparelsesteknologier.