VisitThy

Sjørring Kirke

Landsbykirke.

Kirken var oprindeligt indviet til Vor Frue, og den bærer præg af, at Sjørring i middelalderen var hovedby i denne del af Thy.
Skibets nord-dør, der endnu benyttes, har et par sjældne, fritstående søjler med profilerede skafter.
Syd-portalen har været fjernet, men blev genanbragt ved en restaurering i 1875.

På kirkegården findes den såkaldte bispegrav med to prisme-dannede kampesten.

Folder om kirken kan købes på stedet.

FOTOS: Niels Clemmensen