VisitThy

Sønderhå Kirke

Landsbykirke

Sønderhå Kirke er bygget i romansk stil - med tårn. Kirken er åben efter aftale. Ca. 1200. Fløjaltertavle, skåret i 1590, med malerier fra 1708. Romansk granitdøbefont med fad af sydtysk arbejde fra ca. 1575 med Habsburg-våben. Prædikestol samtidig med altertavlen, og har indskrift: " 1589 er denne prædikestol indsat. 1711 er denne prædikestol stafferet". Stafferingen er udført af Thøger Thrane.