VisitThy

Thisted Lystbådehavn

Lystbådehavn meget tæt på Thisted centrum.

Thisted Havn
- tæt på det hele og et ideelt sted for sejlere...
I havnen er der moderne bade- og vaskefaciliteter, som de sejlende frit kan gøre brug af. Byen ligger helt ned til havnen og restauranterne, og havnens fiskehus er altid et besøg værd.

Thisted havn består af følgende bassiner:
Østhavn, Trafikhavn og Lystbådehavn.

* Pontoner i ydre havn samt i indre fiskerihavn.
* Større fartøjer henvises til trafikhavnen.
* Drikkevand, toilet og bad.
* Jollebedding. Mastekran.
* Mobile kraner til søsætning.
* Motorreparatør.
* Rindende vand ved slange.
* Proviantering.
* El på broerne.
* 160 liggepladser.

I Thisted by:
Hoteller og restauranter.