skip_to_main_content
VisitThy

Thy Erhvervsforum

Erhvervsforum

Thy Erhvervsforum er en aktiv medlemsforening, der fremmer erhvervsudviklingen i Thy og giver en professionel erhvervsservice. Vi rådgiver og sparrer virksomheder i Thisted Kommune – og virksomheder, der ønsker at etablere sig i området.

Thy Erhvervsforum gør en forskel for lokale virksomheder. Vi rådgiver iværksættere, igangsætter kompetenceforløb, giver overblik over støttemuligheder og vækstprogrammer og skaber netværk.