VisitThy

Thy Honning - Honning fra Nationalpark Thy

Honning produceret af bier i Nationalpark Thy – Danmarks Vildmark.

Selvom honningen samles samme sted i Nationalparken, kan honningtypen variere i årets løb - og fra år til år.