Vejlerne

Foto: Thy Turistforening
Attraktioner
Naturområder
Vejlerne er et stort fredet naturområde med mange ynglende trækfugle og levested for odderen.
Adresse

Rute 11/29 ved Øsløs

7741 Frøstrup

Kontakt

Vejlerne dækker et 6000 hektar stort område, som oprindeligt lå under havets overflade. Det rummer Danmarks største rørskove og nogle af landets største strandenge. Her findes Danmarks største bestand af ynglende grågæs, samt rørhøg, rørdrum, sortterne, trane, havørn og vandrefalk. Odderen har her et af sine få levesteder i landet.

Vejlernes Naturcenter er beliggende direkte ud til hovedvej nr. 11/29 og består af en hovedbygning med udstilling om Vejlerne og områdets fugleliv og flora. Fra hovedbygningen går en gangbro over kanalen til udsigtshytten, hvor man igennem den store, fastmonterede kikkert kan beskue området på tættere hold. I bygningerne findes også elektroniske informationsskærme til brug ved fugle- og plantebestemmelse.
Centeret er handicaptilgængeligt, og der findes offentlige toiletter i bygningerne.


Adresse

Rute 11/29 ved Øsløs

7741 Frøstrup

Facilities

Naturvejlederture

Parkeringsplads for busser

Toilet

Johanneskors

Sidst opdateret af
VisitNordvestkysten, Thy