VisitThy

Vindmølletestcenter Østerild

Testcenter for store vindmøller.

Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild blev indviet i oktober 2012.

Testcenteret giver mulighed for afprøvning af 9 forsøgsmøller på op til 330 meters højde.

Folketinget vedtog i juni 2010 anlægsloven om etablering af et nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild i Thy. Testcentret skal bidrage til, at Danmark kan fastholde sin førerposition inden for udvikling af ny vindmølleteknologi og fremme muligheden for en øget produktion af vedvarende energi i Danmark, herunder mere energi fra vindmøller.

Anlægsarbejdet startede i sommeren 2011, og den første forsøgsmølle blev stillet op i efteråret 2012. 

Læs mere her:

https://www.testcentre.dk/reserver-dit-besog