Ridning i Thy

Rideruten Thy

"Rideruten Thy" er en markeret rute gennem Danmarks største Nationalpark - Nationalpark Thy. Fra den sydligste del af Nationalpark Thy ved Lodbjerg til den nordligste del af Thisted Kommune ved Bulbjerg.

Ruten, der strækker sig over op mod 100 kilometer, er planlagt af Naturstyrelsen Thy og Thy Turistforening i samarbejde med en gruppe af lokale folk med interesse i rideturisme.

Udgangspunktet har været at skabe en rute, der giver de størst mulige og varierede naturoplevelser i et fantastisk naturområde, der skifter fra strand til klithede, gennem plantager til åbent land og ferske søer. 
Enkelte steder har det dog været nødvendigt at lade ruten løbe langs offentlig vej, ligesom ruten leder rytterne gennem små byer som Svankjær, Klitmøller, Nors og Ræhr.

Størsteparten af den sammenhængende riderute følger eksisterende skovveje og skovstier. Undervejs passeres de fire pausefolde, der er anlagt i tilknytning til shelterpladser i Hvidbjerg Klitplantage, Tvorup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage og Tved Klitplantage.

I denne folder er der endvidere kort information om tilbud som overnatning, guidede ture og andet af særlig interesse for ryttere undervejs på ruten.

Rideruten Thy er markeret med piktogrammer, der viser symbolet af en hest med rytter. Piktogrammerne er anbragt således, at hestens hoved er retningsangiver. Princippet er, at der kun er sat markering op i vejkryds eller hvor vejen/stien slår et skarpt sving. Derfor kan der af og til være mange hundrede meter uden et skilt (se også kortet).

Her kan I se den nye riderute i Thy! Den er interaktiv og kan bruges til at finde de forskellige interessepunkter på ruten. Tryk videre her!

Et detaljeret kort kan afhentes på turistbureaet i Thy.

”Rideruten Thy” er en markeret rute gennem Danmarks største Nationalpark – Nationalpark Thy. Ruten strækker sig over 100 km gennem den barske, men smukke, natur.

Du kan læse mere om Rideruten Thy ved at klikke her.

God skik for færdsel til hest:
En stor del af ruten forløber gennem statsskov. Ridning på grusvej bør foregå i midterrabatten eller i siden af vejen, sådan at hjulsporene ikke slides unødigt. 
Enkelte steder har det været nødvendigt at lade rideruten følge vandre- og cykelstier på korte strækninger. Her er det vigtigt at være særlig opmærksom på andre skovgæster og vise hensyn. Når man som rytter møder fodgængere, cyklister eller andre ekvipager, skal man i god tid sætte farten ned og passere i skridt med så stor afstand som forholdene tillader det. Visse steder på ruten er der anlagt en kombineret ride- og cykelsti i stenmel. Der er et smalt hovslag i den ene side, markeret med en anden farve. Vær meget opmærksom på at holde hesten på hovslaget for at undgå beskadigelse af cykelstien.
Det er i øvrigt tilladt at ride mange andre steder end på selve den markerede Rideruten Thy. De generelle regler for ridning i statsejet skov er, at ridning er tilladt på asfalterede veje, på stenbelagte veje og på grusveje over 2,5 m i bredden. Desuden er ridning tilladt i skovbunden, dog ikke i nyplantninger og nær fortidsminder.
Ridning langs offentlig vej bør ske i højre side. Rides der i en gruppe, bør man holde flokken samlet for at undgå farlige situationer i forhold til motorkøretøjer. Hvis vejen skal krydses, bør alle følges ad.
Ridning på ubevokset strandbred er normalt tilladt fra 1. september til 31. maj, men Naturstyrelsen Thy og private lodsejere har givet tilladelse til ridning hele året der, hvor Rideruten Thy løber langs stranden.

Del denne side